Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Handler om dannelse og bevidstgørelse af barnets personlighed. Om hvordan barnet opfatter sig selv og sine evner. Det handler om hvordan barnet motiverer sig selv, og om dets mod til at kaste sig ud i nye opgaver og være vedholdende når det møder modstand. Det handler om at kunne afgrænse sig i forhold til andre og afstemme egne behov og ønsker med fællesskabets.

Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. Voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.

Barnets personlighed udvikles over tid i sociale fællesskaber.

Vi arbejder med følgende mål:

 • Styrke barnets selvværd.
 • Skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for barnets udfoldelse.
 • Barnet har plads til at udfolde sig som selvstændig, stærk og alsidige person.
 • Barnet får plads og lade sig fordybe i leg og anden aktivitet.
 • Barnet føler sig husket, genkendt og præsenteret i historierne om vuggestuen.
 • Vi som voksne, er autentiske og bevidste om egen rolle og egne værdier.
 • t børnene har plads til at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv tager initiativ.
 • Samt plads til at engagere sig og lade sig opsluge og fordybe i leg og anden meningsfuld virksomhed.
 • At børnene føler sig husket, genkendt og præsenteret i historierne om vuggestuen.
 • Vi som voksne, er autentiske og bevidste om egen rolle og egne værdier.

Metoder 0-6 år:

 • Have primær pædagog.
 • Være sammen på en respektfuld og anerkendende måde.
 • Have indlevelse og kunne rumme barnets følelser.
 • Være troværdige og tydelige voksne.
 • Have samling hver dag.
 • Sige godmorgen.
 • Lytte til og tale med barnet.
 • Skabe rammer for legen.
 • Følge barnets initiativer, give det plads, vente og se.
 • Benævne barnet ved navn.
 • Benævne barnets initiativer og følelser.
 • Den voksne tager ansvaret for samspillet.
 • Se og imødekomme det enkelte barn med hensyn til søvn, mad, samvær etc.
 • Være reflekterende i forhold til egen praksis.
 • Arbejde med intern supervision.
 • Have et tæt og forpligtende forældresamarbejde.

 

Tegn på at vi er på vej når barnet….

 • Kan sige til og fra.
 • Kan udtrykke deres følelser.
 • Kan tage initiativ.
 • Kan mærke deres behov og give udtryk for dem.
 • Tror på sig selv og tør afprøve nye ting.
 • Kan hjælpe sig selv.
 • Kan bede om hjælp når det har brug for det.
 • Har en oplevelse af hvem er jeg og hvor hører jeg til.
 • Oplever glæde ved sig selv og egen mestring.
 • Deltager i fællesskabet og legen med interesse og glæde.
 • Sætter sine egne spor.
 • er opmærksomme på sine relationer og benævner navnene på andre børn og voksne.

Når de voksne har:

 • Viser arbejdsglæde og engagement.
 • Tager initiativ og løfter stemningen.
 • Handler på barnets mistrivsel.
 • Anerkender og bekræfter det enkelte barn.
 • Er tydelige omkring egne grænser.
 • Er bevidste om egne kompetencer.
 • ikke er bange for at spørge ind til hinandens praksis.
 • Kan bede om hjælp, når de har brug for det.
 • Tør blive udfordret og kan se muligheder.

Børn med særlige behov

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

 • Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle.
 • Supervision med øvrige kolleger, hvordan oplever de barnet/problemstillingen.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Er der en alvorlig bekymring, bruger vi konsultative møder, eller de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.