Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Handler om dannelse og bevidstgørelse af barnets personlighed. Om hvordan barnet opfatter sig selv og sine evner. Det handler om hvordan barnet motiverer sig selv, og om dets mod til at kaste sig ud i nye opgaver og være vedholdende når det møder modstand. Det handler om at kunne afgrænse sig i forhold til andre og afstemme egne behov og ønsker med fællesskabets.

Børn har behov for at lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet – lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. Voksne er vigtige medspillere, når de følelsesmæssige erfaringer omsættes til adfærd.

Barnets personlighed udvikles over tid i sociale fællesskaber.

Dette er målet:

 • Styrke barnets selvværd.
 • Skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for barnets udfoldelse.
 • At børnene har plads til at udfolde sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv tager initiativ.
 • Samt plads til at engagere sig og lade sig opsluge og fordybe i leg og anden meningsfuld virksomhed.
 • At børnene føler sig husket, genkendt og præsenteret i historierne om vuggestuen.
 • Vi som voksne, er autentiske og bevidste om egen rolle og egne værdier.

Metoder 0-6 år:

 • Have kontaktpersonordning.
 • Være sammen på en respektfuld og anerkendende måde.
 • Have indlevelse og kunne rumme barnets følelser.
 • Være troværdige og tydelige voksne
 • Have samling hver dag.
 • Byde barn og familie velkommen hver dag.
 • Lytte til og tale med barnet.
 • Skabe gode rammer for legen.
 • Følge barnets initiativer, give det plads, vente og se.
 • Benævne barnet ved navn.
 • Benævne barnets initiativer og følelser.
 • Den voksne tager ansvaret for samspillet.
 • Se og imødekomme det enkelte barn med hensyn til søvn, mad, samvær etc.
 • Være reflekterende i forhold til egen praksis.
 • Arbejde med coaching og supervision, som hjælp til den enkelte ansatte, for at få dækket problemstillinger, handlemuligheder og ressourcer.
 • Have et tæt og forpligtende forældre samarbejde.

Tegn på at vi er på vej når barnet kan:

 • Kan sige til og fra.
 • Kan udtrykke deres følelser.
 • Kan tage initiativ.
 • Kan mærke deres behov og give udtryk for dem.
 • Tror på sig selv og tør afprøve nye ting.
 • Kan hjælpe sig selv.
 • Kan bede om hjælp når det har brug for det.
 • Har en oplevelse af hvem er jeg og hvor hører jeg til.
 • Oplever glæde ved sig selv og egen mestring.
 • Deltager i fællesskabet og legen med interesse og glæde.
 • Sætter sine egne spor.

Når de voksne har:

 • Viser arbejdsglæde og engagement.
 • Tager positiv ledelse og løfter stemningen.
 • Handler når de oplever mistrivsel ved et barn.
 • Giver valgmuligheder hver der er et reelt valg.
 • Anerkender og bekræfter det enkelte barn.
 • Er tydelige omkring egne grænser.
 • Er bevidste om stærke og mindre stærke sider hos sig selv.
 • Er ikke bange for at spørge ind til hinandens praksis.
 • Kan bede om hjælp, når de har brug for det.
 • Ikke er stressede.
 • Tør blive udfordret og kan se muligheder.

Børn med særlige behov:

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle. Et oplagt redskab kunne her være coaching.

 • Sparring med øvrige kolleger, hvordan oplever de barnet/problemstillingen.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Er det en alvorlig bekymring, kan “tværsgruppen” bruges, eller de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.