Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Handler om en sanselig tilgang til verden og om kroppen som redskab til at erobre verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.

det handler også om kommunikation og deltagelse i sociale fællesskaber, om at være tilstede i verden sammen med andre.

Det er målet:

 • Barnet skal opleve glæde ved egen krop.
 • Barnet skal opleve glæde ved at bevæge sig, og udvikle motoriske kompetencer.
 • Barnet bliver selvhjulpent og oplever glæde ved selv at kunne mestre.
 • Barnet skal udvikle respekt for egen og andres kropslighed.
 • Barnet evner at mærke egne kropslige muligheder og begrænsninger.
 • Barnet skal tilegne sig verden gennem alle sanser.
 • Barnet skal afprøve og erfare gennem kropslig handling.
 • Barnet skal gøre erfaringer i forskellige tempo, ro og fordybelse kontra aktivitet og bevægelse.
 • At børnene får styrket deres fysiske sundhed, bl.a. med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

Metoder 0-6 år:

 • Spørge ind til samarbejdet med sundhedsplejerskerne, ved opstartsamtale, og dermed blive opmærksomme på eventuelle særlige behov.
 • Tænke bevægelsesudfordringer ind i hverdagen og have store bolde, hængekøje, gange der må løbes på, motorikbane osv. som en del af indretningen.
 • Understøtte det lille barns naturlige bevægeudvikling.
 • Lade børnene selv være aktive og deltagende eks. når de skal op på trip-trap stolen, op på puslebordet.
 • Tøj af og på, vaske hænder osv. Bruge trommer, rytme, sang og bevægelseslege til vores morgensamling.
 • Skabe stemning og understøtte kropslig udfoldelse.
 • Skabe plads for vilde og kropslige tumlelege.
 • Skabe rum for stilleleg og afslapning.
 • Udforske og afprøve det fysiske miljø omkring vuggestuen, ved at bruge skov, natur, nærmiljø og legeplads, i alt slags vejr, året rundt.
 • Give børnene erfaringer med mange forskellige materialer.
 • Hjælpe barnet med at sætte ord på, hvad der er rart og hvad der ikke er rart. Så det dermed kan sætte personlige grænser.
 • Støtte forældrene i, at deres barn godt selv kan.

Tegn på at vi er på vej når barnet kan:

 • Er kropsligt aktive og udforskende.
 • Viser glæde ved egen krop og egen mestring.
 • Kan og vil selv.
 • Har bevidsthed om og kendskab til egen krop.
 • Viser begejstring og glæde ved fysisk udfoldelse.
 • har en sund og naturlig motorisk udvikling.
 • Er selvhjulpne i forhold til de områder de selv kan mestre.
 • Eksperimenterer og udfordrer sig selv.
 • Har personlige grænser og kan give udtryk for dem

Når de voksne har:

 • Har det sjovt sammen med børnene i fysiske aktiviteter.
 • Er aktive udenfor, sanser og aktivt bruger det fysiske nærmiljø i og omkring vuggestuen, sammen med børnene.
 • Opmuntrer og støtter børnene i deres fysiske udfoldelse.
 • Kan rumme de vilde lege og deltage i dem.
 • Kan sidde stille, skabe god stemning og være med under måltidet.
 • Giver sig tid og støtter børnene til selvhjulpenhed.
 • Sætter ord på og understøtter kropslige begreber.

Børn med særlige behov:

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle. Et oplagt redskab kunne her være coaching.

 • Sparring med øvrige kolleger, hvordan oplever de barnet/problemstillingen.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Er der en alvorlig bekymring, kan “tværsgruppen” bruges, eller de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.