Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Handler om, hvordan vi gennem forskellige medier skaber og udtrykker kultur og værdier. Det handler om børns møde og oplevelser med kunst og kultur.

Det handler også om det brede register af udtryksformer, børn tager i brug i hverdagen i et ihærdigt forsøg på at skabe mening her og nu (leg, bevægelse, sang, lyde m.m.)

Det er målet:

 • Synliggøre og dyrke traditioner, fødselsdage, højtider, årstider og fastelavn.
 • Børnene skal gøre erfaringer med mange forskellige materialer i den kreative proces.
 • Børnene skal opleve og gøre erfaringer med mange forskellige kulturelle og kreative udtryksformer.
 • Skabe gode rammer for rolle- og dramalege.
 • Have fokus på den børne skabte kultur.

Metoder 0-6 år:

 • Lave faste traditioner i forbindelse med højtider og fødselsdage, der fejres i Gaardhaven.
 • Have rundkreds hver dag, hvori elementer som drama, dans, fortælling, sang, bevægelse og klæde sig ud kan indgå.
 • Have klæde ud tøj, tasker og andet tilgængeligt for børnenes spirende rolleleg.
 • Lave aktiviteter, hvor børnene får erfaringer med mange forskellige materialer, så som at tegne, male, klippe, klistre, bage og lege med trylledej og kartoffelmel.
 • Tilbyde teaterarrangement, der er tilrettelagt for det lille barn.
 • Læse, synge, og lave rim og remser sammen med børnene.
 • Dyrke den musik, eller de rollefigurer som børnene er optagede af eks. Bamse og Kylling, Postmand Per og Byggemand Bob.
 • Hjælpe børnene til at fastholde den børneskabte kultur, så som hvor det bedste vinkelvindue er, køre med traktor i gangen, tømme sofa og lignende.
 • Fortælle barnets historie i “Barnets bog er målrettet”.

Tegn på at vi er på vej når barnet kan:

 • Udviser glæde og begyndende genkendelighed i forhold til de traditioner vi har, i forbindelse med højtider og fødselsdage.
 • Genkender og aktivt deltager og tager initiativer i vores daglige samling.
 • Klæder sig ud, danser og synger som en naturlig del af deres leg.
 • Kan fordybe sig i aktiviteter, hvori der indgår forskellige materialer.
 • Naturligt bruger bøger i deres daglige aktiviteter.
 • Har en genkendelig børnekultur, der bliver overleveret fra de større til de mindre børn.

Når de voksne har:

 • Kan skabe og fastholde gode genkendelige traditioner, der er målrettet det helt lille barn.
 • Synes det er sjovt og er gode til at skabe stemning i forhold til traditionerne i huset.
 • Kan lide at bruge forskellige udtryksformer i det daglige arbejde, som sang, dans, dramalege og fortælling.
 • Kender forskellige rim, remser og historier.
 • Tilbyder forskellige aktiviteter, med kreative udtryksformer.
 • Er gode til at følge og bakke op om børnenes egne initiativer og ideer.
 • Læser og laver rim og remser med børnene.
 • Deltager aktivt og med engagement ved arrangementerne.
 • Følger barnets sport og engagerer sig i den børneskabte kultur.

Børn med særlige behov:

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle. Et oplagt redskab kunne her være coaching.

 • Sparring med øvrige kolleger, hvordan oplever de barnet/problemstillingen.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Er der en alvorlig bekymring, kan “tværsgruppen” bruges, eller de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.