Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Hander om naturen som rum for leg, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse. Det handler også om naturen som kundskabsområde og om natur og miljø.

Det er målet:

 • Børnene skal opleve glæde ved at være i naturen.
 • Børnene skal lære naturen at kende, gennem konkrete oplevelser og erfaringer.
 • Børnene skal erfare naturen med alle sanser.
 • Børnene skal opleve naturen på forskellige årstider, og i alt slags vejr.
 • Naturen skal være en kilde til leg, udforskning og motorisk udfoldelse.
 • Børnene skal have førstehåndsoplevelser med naturens dyr, planter og materialer.
 • Legepladsen tilgodeser både kultur og natur, og de elementer der her indgår.
 • Børnene udvikler respekt for naturen.

Metoder 0-6 år:

 • Bruger natur og nærmiljø året rundt.
 • Have mange forskellige elementer på legepladsen som, stubbe der forgår, sten, grene, vand, sand, blomster, frugtbuske, jordbunker, halmballer etc.
 • Holde traditionerne ved lige omkring de forskellige årstider med kastanjetur, løvfaldstur, anemonetur, høst og lignende.
 • Komme ud i naturen i alt slags vejr og på alle årstider.
 • Lade børnene pjaske i vandpytter, kravle i dugvåde græs, klatre på træstammer, plaske med mudder, rode efter biller og kryb i jorden og under bark, spiser brombær i skoven, etc.
 • Lade børnene mærke og erfare naturen og dens fænomener
 • Have skovuger en uge i foråret og en uge i sensommeren, for de største børn.
 • Tage naturen med hjem i institutionen.
 • Være opmærksomme på at sætte ord på vejret, himlen, solen etc.
 • Skabe rammer for, at selv de helt små børn har mulighed for at komme med ud, når vejret tillader det.
 • Vi som voksne er gode rollemodeller, der udviser begejstring, interesse og viden i forhold til naturen, vejret og livet uden døre.
 • De voksne aktivt bruger naturen og de forskellige årstider i det pædagogiske arbejde med børnene.

Tegn på at vi er på vej når barnet kan:

 • Gerne vil med udenfor at lege i al slags vejr.
 • Kan lide at komme med i skoven.
 • Trygt, udforskende og nysgerrigt begiver sig ud i naturen.
 • Ved hvordan de finder frem til biller, bænkebiddere, regnorme etc.
 • Udfordrer sig selv motirisk uden døre.
 • Kan kende og begynde at sætte ord på vejret, naturen og dens begreber.
 • Tager naturen med hjem, i form af blade, blomster, grene, sten etc.
 • Kan genkende steder, hvor vi kommer meget i naturen.
 • Kan lide de sanseoplevelser, det giver at færdes i naturen, i alt slags vejr.
 • Kan kende forskel på forskellige naturmaterialer.

Når de voksne har:

 • Viser engagement ved at være  naturen og er gode rollemodeller.
 • Prioriterer at bruge det udendørs rum, i det pædagogiske arbejde.
 • Har viden om og interesse for naturen, og formår at videregive dette til børnene.
 • Sætter ord på vejret, naturfænomener og alle de begreber der knytter sig hertil
 • Tager naturen med hjem i institutionen.
 • Bruger naturen og elementer herfra til at skabe stemning, bevidsthed og opmærksomhed omkring temaer, årstider etc

Børn med særlige behov:

Vi har forpligtet hinanden på at handle konkret, hvis der er bekymring om et barns grundlæggende trivsel og udvikling.

Den voksnes rolle vil her være af endnu større betydning, i forhold til egen bevidsthed om egen praksis, faglighed og rolle. Et oplagt redskab kunne her være coaching.

 • Sparring med øvrige kolleger, hvordan de oplever barnet/problemstillingen.
 • Lave en handleplan for, hvad der skal gøres, og aftale hvem, hvad og hvornår.
 • Snakke med forældrene, synliggør bekymringen og spørg ind til deres erfaringer.
 • Er der en alvorlig bekymring, kan “tværsgruppen” bruges, eller de tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen.