Gaardhavens værdigrundlag målsætning læringsforståelse.

IMG_4220

Gaardhavens værdigrundlag, målsætning og læringsforståelse

Gaardhavens værdigrundlag.

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

  • Anerkendelse
  • Tryghed
  • Engagement

Anerkendelse:

Fordi:

  • Det at føle sig anerkendt er grundlaget for positiv udvikling for det enkelte barn.
  • Det at barnet bliver set som den det er, og dets reaktioner bliver forstået i forskellige sammenhænge, giver det barnet selvværd.

Det gør vi ved at:

  • Justere os selv i forhold til det enkelte barn.
  • Møde barnet der hvor det er, kan rumme dets følelser.
  • Møde hinanden i værdige relationer, hvor der er plads til forskellige regler for forskellige børn.
  • Fokusere og reflektere på det der virker.

Tryghed:

Fordi:

  • Det giver trivsel og udvikling.
  • Et trygt barn har overskud til at lege, skabe relationer og mod på at udforske sin omverden.

Det gør vi ved at:

  • Prioritere en god opstart, med en primær pædagog tilknyttet.
  • Have en forudsigelig hverdag, med rutiner, genkendelighed og tydelige voksne.
  • At tilpasser aktiviteter så barnet tør prøve og får mulighed for at øve sig.

Engagement:

Fordi:

  • Det skaber glæde, energi og bidrager til udvikling og fællesskab for børn, forældre og personale.
  • Det smitter af på børnene, når vi er nærværende og fordybede i det, vi er i færd med.
  • Det giver ejerskab.

Det gør vi ved at:

  • Inspirere hinanden, reflektere sammen og give plads til at arbejde med det, vi brænder for.
  • Være spontane i forhold til de ideer børnene byder ind med.
  • Give forældrene mulighed for at følge med i livet i Gaardhaven gennem dokumentation, div. Arrangementer og tæt kontakt i hverdagen.

MÅLSÆTNING

 Hverdagen skal være præget af engagement, glæde og nysgerrighed.

Gaardhaven ønsker vi:

  • Trygge, glade og tillidsfulde børn.
  • Selvstændige og fantasifulde børn.
  • Børn, som viser forståelse for hinanden og som har ret til at være forskellige.
  • Børn der oplever og skaber venskaber med børn og voksne.
  • Børn der oplever voksne/ forældre, som er synlige i sine handlinger og tør påtage sig ansvaret i rollen som voksenmodel.

Vi vil i samarbejde med forældrene føre det enkelte barn helt og fuldt gennem dets udvikling. Vi vil sørge for at barnet får succesoplevelser, er glad, knytter venskaber, bliver tillidsfuld og ansvarsfuld samt oplever, at der også findes sorger og bekymringer.

For os i Gaardhaven er den daglige og tætte kontakt til forældrene meget vigtig. Samarbejde mellem forældre og Gaardhaven ønsker foregår i åben og ærlig dialog. Når forældrene afleverer deres barn i Gaardhaven, skal de have tillid til, at vi altid tager os af deres barn. Gensidig tillid personale og forældre imellem er af stor vigtighed for barnets trivsel.

Vi skal i samarbejde med forældrene føre det enkelte barn helt og fuldt gennem dets udvikling og samtidig sørge for at barnet oplever, får succes, er glad, knytter venskaber, bliver tillidsfuld og ansvarsfuld samt oplever, at der også findes sorger og bekymringer.

 

Gaardhavens LÆRINGSFORSTÅELSE

  Vi har valgt, at vores læringsforståelse gælder alle børn, da alle børn er unikke og derfor noget særligt. Læringen foregår på formelle og uformelle niveauer, mellem voksne og børn og mellem børn og børn, i planlagte voksenorganiserede aktiviteter og i dagligdagens mange konstellationer og muligheder. Kort sagt, så foregår læring i de tre læringsrum: børnekulturen, rutinerne og aktiviteterne.

I Gaardhaven vægter vi legen højt. Leg er børnenes tilgang til verden og den måde de erkender, begriber og lærer. Gennem legen udvikler børnene sociale kompetencer, de eksperimenterer, fantaserer og bearbejder oplevelser, erfaringer og indtryk og konstruerer ny viden. Børnene skal have mulighed for at fordybe sig i legen uden andre børn og voksens indblanding. Samtidig har børnene krav på pædagoger, der vise vejen, støtter, udfordrer og inspirerer.

 LÆRINGSFORSTÅELSE, BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

Børn med særlige behov er først og fremmest børn som alle andre børn. Som vi indledningsvis har beskrevet, er vi af den opfattelse, at alle børn er unikke og derfor har forskellige behov. Dette betyder, at vi i vores møde med børnene medtænker de store forskelle, der nødvendigvis er på børn og deres udvikling, og vi er opmærksomme på, at børn med særlig behov ikke er en ensartet homogen gruppe.

Vi møder også børn, der i løbet af deres børnehavetid kan have en eller flere perioder, akut eller permanent, hvor deres udvikling af en eller anden grund kan være bekymrende. Grunden hertil er, at der løbende sker forandringer i børns udviklingsgrundlag, dels på det indre niveau og dels gennem ydre forandringer i institutionen, familien eller andre steder.

Som udgangspunkt opfatter vi læring i forhold til børn med særlige behov, på samme måde som alle andre børn. (Se vores læringsforståelse)

Gennem en tidlig identificering, vurdering og stimulation vil vi sikre, at alle børn har mulighed for trivsel, udvikling og læring.

I vores daglige pædagogiske praksis har vi en særlig opmærksomhed på, at det er vigtigt at give disse børn ekstra støtte og omsorg. Vi skaber og tilrettelægger hverdagen og vi voksne justere os så barnet kan fungere i Gaardhaven.

 Mål:

  • at barnet oplever at være en vigtig del af børnefællesskabet
  • at barnet oplever at blive mødt med anerkendelse
  • at fremme barnets trivsel og måde at fungere på
  • at give barnet sejre og oplevelser der styrker dets selvbillede
  • at barnet bliver mødt med individuelle hensyn/behov
  • at skabe et miljø der inkluderer alle børn