Pædagogiske Principper

Pædagogiske Principper

I Gaardhaven ønsker vi:

  • Trygge, glade og tillidsfulde børn.
  • Selvstændige og fantasifulde børn.
  • Børn, som viser forståelse for hinanden og som har ret til at være forskellige.
  • Børn, der oplever tid og nærvær.
  • Børn der oplever og skaber venskaber med børn og voksne.
  • Børn der oplever voksne/forældre, som er synlige i sine handlinger og tør påtage sig ansvaret i rollen som voksenmodel.

 

Vi skal i samarbejde med forældrene føre det enkelte barn helt og fuldt gennem dets udvikling og samtidig sørge for at barnet oplever, får succes, er glad, knytter venskaber, bliver tillidsfuld og ansvarsfuld samt oplever, at der også findes sorger og bekymringer.

Vi vil lade lystprincippet være i højsæde, man skal kunne gøre, hvad man gerne vil, men under ansvar og hensyntagen – altså ikke overskride hverken andre børns eller de voksnes grænser. Vi vil skabe goder rammer uden en masse regler.

For os i Gaardhaven er den daglige og tætte kontakt til forældrene meget vigtig. Betydningen af forældrenes tryghed ved de voksne i Gaardhaven er umådelig stor. Når forældrene afleverer deres barn i Gaardhaven, skal de have tillid til, at vi altid tager os af deres barn. Gensidig tillid imellem personale og forældre er af stor vigtighed for barnets trivsel.

Folketinget vedtog i 2004, at alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den skal beskrive, hvordan institutionen giver børnene rum for leg, læring og udvikling.

Formålet hermed er, at sikre at alle dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring for derved at ruste alle børn til at begå sig i livet.

Det pædagiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, forandring og erfaring.

Børn leger i næsten alle situationer og aktiviteter. Leg er børnenes tilgang til verden og den måde hvorpå de erkender, begriber og lærer. Gennem legen udvikler de social kompetence, de eksperimenterer, fantaserer og bearbejder oplevelser, erfaringer og indtryk og konstruerer ny viden.
Derfor er det vigtigt, at der i alle situationer er plads til leg og at hverdagen og det fysiske rum er indrettet så børnenes leg tilgodeses.
Børnene skal kunne lege uforstyrret, men de har også krav på pædagoger, der viser veje, støtter, udfordrer og inspirerer . Pædagoger der formår at skabe uformelle læringsrum og udviklende miljøer for børnene og sig selv.

For alle seks temaer gælder, pædagogens rolle, indretningen/det fysiske rum, relationer, strukturen og stemningen er afgørende for kvaliteten af læringsmiljø, læreprocesser og aktiviteter.