Priser og Betalingsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser

Priser for 2024

Vuggestue pr. måned incl. mad: 4640 kr.

Børnehave pr. måned incl. mad: 2950 kr.

12 måneders betaling.

Tilkøb af åbningstid:

Enkle dage: 50 kr. pr. dag.

Hver dag: 500 kr. pr. måned.

En måneds varsel og en måneds opsigelse af tilkøb.

Betalingsbetingelser

Der betales forud og senest d. 3. i måneden.

Ved for sen betaling opkræves gebyr for genfremsendelse af faktura på 100 kr, se vedtægter for yderligere informationer.