Priser og Betalingsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser

Priser for 2022:

Vuggestue pr. måned incl. mad: 4000 kr. Fra 1. oktober 2022 4285 Kr.

Børnehave pr. måned incl. mad: 2600 kr. fra 1. oktober 2022 2750 kr.

12 måneders betaling.

Tilkøb af åbningstid:

Enkle dage: 50 kr pr. dag.

Hver dag: 500 kr. pr. måned.

Betalingsbetingelser

Der betales forud og senest d. 3. i måneden.

Ved for sen betaling opkræves gebyr for genfremsendelse af faktura på 100 kr, se vedtægter for yderligere informationer.