Indmeldelse i Gaardhaven

Indmeldelse i Gaardhaven

Dit barn kan optages på en venteliste til Gaardhaven den dag, barnet er født. Der findes indmeldelsesblanketter på hjemmesiden. Du vil modtage en bekræftelse på, at barnet er optaget på venteliste indenfor 7 dage.

Der visiteres løbende. Der tages hensyn til søskende samt børns alder og køn i forhold til sammensætningen af børnegrupperne.

Når barnet via mail tilbydes plads, indbetales indenfor 8 dage indmeldelsesgebyr på 1500,00 kr. som bekræftelse på, pladsen fortsat ønskes. Indbetales gebyret ikke indenfor tidsfristen, tildeles pladsen en anden. Såfremt der efterfølgende ikke ønskes at gøre brug af pladsen alligevel, forbeholder Gaardhaven sig retten til ikke at tilbagebetale gebyret.

Starter barnet i Gaardhaven som planlagt, gælder almindelig udmeldelsesprocedure, og gebyret tilbagebetales den dag, barnet stopper i institutionen.

Nederst på siden kan du udskrive og udfylde en fysisk blanket, hvis du ikke ønsker at bruge vores webformular.

Indmeldelses formular

  Barnets navn

  Mors navn

  Telefon

  Adresse

  Fars navn

  Telefon

  Adresse

  Barnets fødsesdato og år

  Fødselsdato og år

  Mobilnummer

  Postnr/by

  Fødselsdato og år

  Mobilnummer

  Postnr/by

  Kommune

  Email

  Ønsket startdato

  Klik her for at se/downloade en indmeldelses blanket.

  Klik her for at se/downloade samtykkeerklæring vedr. optagelse på venteliste til Gaardhaven.

  Udmeldelsesblanket

  Klik her for at se/downloade en udmeldelsesblanket

  Du kan sende blanketten pr. mail på følgende adresse: admin@gaardhaven.com

  Eller pr. post på følgende adresse:

  • Gaardhaven
  • Att: Bente Johansen
  • Kærbøllingvej 10
  • 7182 Bredsten